رد کردن لینک ها

ریبرندینگ علی بابا

اشتراک گذاری

نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است. نکته دوم در ارتباط با احتمال تحقق است. هر پیش‌بینی کننده‌ای باید درصد احتمال رخ دادن حدس خود را اعلام کند. پس باید از همین امروز در نظرسنجی ویژه‌ی عید نوروز ما شرکت کنید و شانس خود را برای برنده شدن افزایش دهید.

تحلیل و بررسی

اولین بخش از طراحی ما بخش تحلیل و بررسی موضوع است.

نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است. نکته دوم در ارتباط با احتمال تحقق است. هر پیش‌بینی کننده‌ای باید درصد احتمال رخ دادن حدس خود را اعلام کند. به عنوان مثال ۸۰ درصد امکان دارد که نرخ دلار پایین بیاید، بسیار بهتر از این جمله است که حتما قیمت دلار پایین می آید. همان طور که پیش‌تر گفتـیم، پیچیـدگی جهان ما به حـدی اسـت. نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است.

نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است. نکته دوم در ارتباط با احتمال تحقق است. هر پیش‌بینی کننده‌ای باید درصد احتمال رخ دادن حدس خود را اعلام کند.

نظرات

پاسخ دادن به حمید قدسی لغو پاسخ

بازگشت به بالای صفحه