رد کردن لینک ها

سالن ناخن سپیده

سالن ناخن سپیده

به عنوان مثال ۸۰ درصد امکان دارد که نرخ دلار پایین بیاید، بسیار بهتر از این جمله است که حتما قیمت دلار پایین می آید. همان طور که پیش‌تر گفتـیم، پیچیـدگی جهان ما به حـدی اسـت. نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است.

 

کانسپت طراحی

به عنوان مثال ۸۰ درصد امکان دارد که نرخ دلار پایین بیاید، بسیار بهتر از این جمله است که حتما قیمت دلار پایین می آید. شاید همین امروز نوبت شما باشد.

مشتری: سالن ناخن

خدمات: رابط کاربری

سبک: مینیمال

تاریخ: 11 اسفند 1399

مراحل طراحی

نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است. نکته دوم در ارتباط با احتمال تحقق است. هر پیش‌بینی کننده‌ای باید درصد احتمال رخ دادن حدس خود را اعلام کند.

نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است.

نگـارنده بر این باور است که هر پیش‌بینی کننـده‌ای، نخـست باید زمان اجـرایی شدن پیش‌بینی‌اش را برآورد کند و اگر آن پیش‌بینی در زمان مقرر، محقق نشد پس باطل است.

بازگشت به بالای صفحه